Hospital de Figueres

L'Hospital de Figueres proveeix serveis de salut d'atenció especialitzada

Digestologia

L'especialitat de Digestologia atén pacients amb patologia digestiva, que poden ser malalties hepàtiques i del tub digestiu, entre d'altres. La seva activitat assistencial se centra en el diagnòstic, tractament i seguiment de pacients amb qualsevol patologia d'aquest tipus, tant des de Consultes Externes com per als pacients que estan hospitalitzats. Així mateix, a l'Hospital de Dia es duu a terme el seguiment i tractament de pacients amb patologia digestiva crònica.

Gran part de la seva activitat assistencial consisteix en la realització d'endoscòpies: gastroscòpies i colonoscòpies, tant diagnòstiques com terapèutiques, per a pacients ingressats o en règim ambulatori.

L'equip de digestòlegs és una peça clau en la implementació del Programa de Detecció Precoç de Càncer Colorectal (PDPCCR) del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a l'Alt Empordà.

Aquests especialistes també fan formació de Metges Interns Residents (MIR) i de postgrau.

 

Unitats

 • Unitat d'Endoscòpia Digestiva. Està emplaçada a la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés (UCSI). 

 

Proves

Gastroscòpia

 • Diagnòstica
 • Terapèutica
  • Polipectomia de pòlips gàstrics
  • Resecció endoscòpica mucosa (REM) de lesions de petita mida
  • Tractament de l'hemorràgia digestiva alta amb substàncies esclerosants i/o clips hemostàtics
  • Tractament i profilaxi de l'hemorràgia digestiva alta per varices esofàgiques amb bandes elàstiques
  • Extracció de cossos estranys 
  • Col·locació de sondes de nutrició enteral guiades per endoscòpia
  • Col·locació de sondes per gastrostomia endoscòpica percutània

Colonoscòpia 

 • Diagnòstica 
 • Terapèutica
  • Polipectomia de pòlips de còlon
  • Resecció mucosa endoscòpica de lesions de petita mida
  • Tractament de l'hemorràgia digestiva baixa amb substàncies esclerosants i/o amb clips hemostàtics 

Fibroscan. Tècnica ultrasonogràfica que serveix per avaluar el grau de fibrosi hepàtica en el pacient de forma no invasiva.

 

Responsable

Cap de Servei de Medicina Interna i especialitats mèdiques: Àlex Vila i Belmonte

Cap Clínic de Digestologia: Sílvia Fàbregas i Puigtió

 

Activitat    

Consultes Externes

2020

2019

Primeres visites

1.016

1 .163

Visites successives 

2.412

2.680

Total

3.428

3.843

Colonoscòpia

1.166

1.192

 Gastroscòpia 1.064 1.135

 

Enllaços

Societat Catalana de Digestologia 
Asociación Española de Gastroenterología
Asociación Española para el Estudio del Hígado 
Associació de malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya) 
Celíacs de Catalunya 

 

Ubicació

 • UCSI
  Edifici Est, planta -1
  Entrada pel C/ Glòria Compte, davant del pàrquing
 • Hospital de Dia
  Edifici Est, planta baixa
  Entrada pel C/ Glòria Compte, davant del pàrquing
 • Àrea d'hospitalització
  Hospital de Figueres, planta 1
  Entrada per la Ronda Rector Arolas, s/n
   
 • Consultes Externes
  Sala d'espera C
  Entrada pel C/ Glòria Compte, davant del pavelló

 

Contacte

Podeu contactar amb els responsables del Servei de Digestologia mitjançant aquest formulari:

Informació bàsica sobre protecció de dades
Fundació Salut Empordà
Gestionar l'enviament d'informació relacionada amb la petició
Consentiment de la persona interessada
Fundació Salut Empordà
Política de privacitat
Projectes
Indika
DAREmpordà
Llavor de futur
PROJECTES EUROPEUS
Compra pública d\'innovació
FEDER
Contacteu-nos

HOSPITAL DE FIGUERES

Ronda Rector Arolas, s/n
17600 Figueres (Girona)

Tel. 972 501 400

 Per correu electrònic

 Com arribar

 Temps d'espera a Urgències

 

 

 @HospiFigueres 

 @hospitalfigueres

 @HospitalFigueres

 @CSSBernatJaume

 @ABSEscala

 Fundació Salut Empordà  - FSE

 

Entitat proveïdora de:

Departament de Salut
CatSAlut
Departament de Treball, Afers socials i Famílies

Certificacions:

Medical Tourism Certification MTQUA