US DE COOKIES
Utilitzem cookies necessàries de sistema per al correcte funcionament de la web i cookies opcionals de Google Analytics per obtenir estadístiques de visita (sense obtenir dades personals). + Info
Acceptar cookies

Informació general sobre el tractament de dades dels pacients 

 

La Fundació Salut Empordà (FSE), responsable del tractament de les seves dades personals, amb NIF G17029810, domicili a la Ronda Rector Arolas, s/n, 17600 Figueres i telèfon 972 501 400, la qual ha designat un delegat de protecció de dades amb el que es pot contactar a través de l'adreça electrònica protecciodedades@salutemporda.cat, l'informa que les seves dades seran tractades amb la finalitat de prestar-li l'assistència medicosanitària necessaria, d'acord amb el que disposa l'article 9.2.h del Reglament (UE) 2016/679. També emprarem les seves dades de contacte per a realitzar les citacions i rordatoris de visita per via de SMS o correu electrònic, en base a l'interès legítim del responsable del fitxer en relació al continuum assistencial i la prestació dels serveis sanitaris i optimització dels recursos públics. Si no disposa de telèfon mòbil o prefereix ser citat per un altre mitjà cal que ho comuniqui al Servei d'Admissions.

 

Les seves dades seran conservades durant el temps legal de conservació de la seva documentació clínica, d'acord amb el que disposa l'article 12 de la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica. Així, les seves dades es conservaran durant un període de 5 anys, a excepció de la documentació relativa als fulls de consentiment informat, els informes d'alta, els informes quirúrgics i el registre de part, les dades relatives a l'anestèsia, els informes d'exploracions complementàries, els informes de necròpsia i els informes d'anatomia patològica, que es conservaran durant 15 anys.

 

Les seves dades seran cedides al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en el marc del programa d'Història Clínica Compartida de Catalunya (HC3), a l'entitat financera que ens indiqui per a efectuar el cobrament dels serveis o a la mutua o companyia d'assegurances, quan escaigui. Les seves dades seran facilitades als Organismes i Autoritats Públiques pertinents, així com a altres tercers, quan així ho estableixi una norma o resulti necessari per al compliment legal. Les dades relatives a la seva situació d'ingrés i assistencials també podran ser cedides als seus familiars o persones vinculades que es dirigeixin al nostre centre, a excepció de que vostè s'hi oposi, d'acord amb el que disposa l'article 3 de la Llei 21/2000, de 29 de desembre i en base al consentiment exprés en casos de tercers no vinculats.

 

Vostè té la facultat d'exercir els drets d'accés a les seves dades, rectificació, supressió i oposició al tractament, a demanar-ne la limitació o a sol·licitar-ne la portabilitat. Per fer-ho ha de sol·licitar-ho per escrit dirigit a al Servei d'Atenció al Ciutadà, a l'adreça Ronda Rector Arolas, s/n, 17600 Figueres, adjuntant una fotocòpia d'un document que acrediti la seva identitat.

 

En cas que consideri que s'han vulnerat els seus drets pot presentar una reclamació a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).

 

Les dades que tractem a la Fundació Salut Empordà amb finalitats de prestació de serveis de caràcter assistencial procedeixen del Registre Central de Població del CatSalut (RCA). Aquestes dades es corresponen amb dades adecuades per a la seva correcta identificació i dades relatives a la seva salut. En especial, es reben dades relatives a la seva salut en el marc de les derivacions procedents d'altres centres per a la realització de proves diagnòstiques o activitats anàlogues de caràcter assistencial.

Projectes
Indika
DAREmpordà
Llavor de futur
PROJECTES EUROPEUS
Compra pública d\'innovació
FEDER
Contacteu-nos

HOSPITAL DE FIGUERES

Ronda Rector Arolas, s/n
17600 Figueres (Girona)

Tel. 972 501 400

 Per correu electrònic

 Com arribar

 Temps d'espera a Urgències

 

 

 @HospiFigueres 

 @hospitalfigueres

 @HospitalFigueres

 @CSSBernatJaume

 @ABSEscala

 Fundació Salut Empordà  - FSE

 

Entitat proveïdora de:

Departament de Salut
CatSAlut
Departament de Treball, Afers socials i Famílies

Certificacions:

Medical Tourism Certification MTQUA