Centre Sociosanitari Bernat Jaume

La Fundació Salut Empordà presta atenció sociosanitària a través de les unitats del Centre Sociosanitari Bernat Jaume

L'objectiu d'aquest centre és atendre persones malaltes, generalment amb patologies cròniques i/o amb discapacitat que, per les seves característiques especials, poden beneficiar-se d'un model d'atenció interdisciplinària que té com a objectius potenciar la seva autonomia, pal·liar les limitacions o símptomes i facilitar la seva reinserció social.

A les unitats del Centre Bernat Jaume es proporciona atenció a les persones d'edat avançada i amb presència de síndromes geriàtriques, amb trastorns cognitius, amb malaltia neurològica que pot causar discapacitat o en situació de final de vida.

També es porten a terme tasques de docència a través dels convenis de pràctiques amb la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona (mòdul d'envelliment), la Facultat d'Infermeria de la Universitat de Girona i la Facultat d'Infermeria de la Universitat de Vic.

A més, els professionals també participen en diferents comissions de la Fundació Salut Empordà. 
 

Projectes
Indika
DAREmpordà
Llavor de futur
PROJECTES EUROPEUS
Compra pública d\'innovació
FEDER

Entitat proveïdora de:

Departament de Salut
CatSAlut
Departament de Treball, Afers socials i Famílies

Certificacions:

Medical Tourism Certification MTQUA