Hospital de Figueres

L'Hospital de Figueres proveeix serveis de salut d'atenció especialitzada

Anatomia patològica

El Servei d'Anatomia Patològica té la funció de diagnosticar les mostres de teixits i de citologies realitzades tant a la Fundació Salut Empordà com als centres associats. Ho fa basant-se en l'estudi microscòpic morfològic i amb l'ajuda de tècniques complementàries, com la immunohistoquímica i altres tècniques de base molecular. Aquests diagnòstics són clau per a l'enfocament terapèutic que posteriorment s'oferirà al pacient. 

L'equip d'Anatomia Patològica està format per tècnics superiors d'Anatomia Patològica, citotècnic i metges especialistes en Anatomia Patològica.

Els metges patòlegs del servei tenen un coneixement extens en la pràctica totalitat dels òrgans, estan formats en Anatomia Patològica general i presenten una major expertesa en algunes àrees específiques. Així, es realitzen diagnòstics de pràcticament totes les especialitats. Els casos que suposen una gran complexitat es remeten a centres de referència externs per a la seva consulta. 

El servei disposa d'un ampli catàleg de tincions histoquímiques i immunohistoquímiques que es complementen amb la derivació a centres externs per dur a terme tècniques de biologia molecular. 

Els membres del servei participen activament en comissions i comitès assistencials, i col·laboren en la formació pràctica de tècnics superiors d'Anatomia Patològica. 

 

Proves

Biòpsies

 • Biòpsies diagnòstiques
 • Biòpsies endoscòpiques
 • Biòpsies cutànies
 • "Tru-cuts"

Biòpsies amb procediments específics

 • Biòpsia de gangli sentinella
 • Biòpsia de moll de l'os
 • Biòpsia hepàtica

Peces quirúrgiques

Biòpsies Peroperatòries

Estudi del gangli sentinella (per immunohistoquímica)

Citologies

 • Citologia exfoliativa cèrvico-vaginal
 • Citologia de cavitats seroses i altres líquids biològics (pleural, peritoneal, LCR...)
 • Citologia exfoliativa pulmonar i de vies aèries altes
 • Citologia exfoliativa urològica
 • Citologia per raspallat o empremta de lesions
 • PAAF
 • Estudi de l'esput induït 
 • Detecció del virus del papil·loma humà (que es deriva a centre extern)

Autòpsies

 • Autòpsia fetal i embrionària

Tècniques complementàries

 • Tècniques immunohistoquímiques
 • Tècniques histoquímiques
 • Altres tècniques (PCR, FISH i altres que es deriven a centres col·laboradors)

 

Responsable

 • Cap del Servei: Lluís Ferran Martín i Romero

 

 

Activitat

PROVES

2020

2019

Biòpsies

 7.904    9.420

Citologies

 4.431  6.526   

Necròpsies fetals

 22  18

 

 

 

Contacte

Podeu contactar amb els responsables del Servei d'Anatomia patològica mitjançant aquest formulari:

Informació bàsica sobre protecció de dades
Fundació Salut Empordà
Gestionar l'enviament d'informació relacionada amb la petició
Consentiment de la persona interessada
Fundació Salut Empordà
Política de privacitat
Projectes
Indika
DAREmpordà
Llavor de futur
PROJECTES EUROPEUS
Compra pública d\'innovació
FEDER
Contacteu-nos

HOSPITAL DE FIGUERES

Ronda Rector Arolas, s/n
17600 Figueres (Girona)

Tel. 972 501 400

 Per correu electrònic

 Com arribar

 Temps d'espera a Urgències

 

 

 @HospiFigueres 

 @hospitalfigueres

 @HospitalFigueres

 @CSSBernatJaume

 @ABSEscala

 Fundació Salut Empordà  - FSE

 

Entitat proveïdora de:

Departament de Salut
CatSAlut
Departament de Treball, Afers socials i Famílies

Certificacions:

Medical Tourism Certification MTQUA