En compliment amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, volem informar-vos que les dades personals que ens heu proporcionat seran tractades per la Fundació Salut Empordà, amb NIF G17029810, domicili a la Ronda Rector Arolas, s/n, 17600, Figueres i telèfon 972 501400, com a responsable del tractament.

El responsable del tractament ha designat un Delegat de Protecció de Dades amb qui podeu contactar a través de l'adreça electrònica protecciodedades@salutemporda.cat.

Les vostres dades es tractaran exclusivament amb la finalitat d'incloure-les en la borsa de treball de l'entitat, decidir sobre la vostra acceptació com a candidat, així com, si s'escau, gestionar la vostra potencial participació en els nostres processos de selecció.
Les vostres dades seran conservades per un període màxim de dos anys, però si voleu seguir formant part de la borsa de treball us recomanem que mantingueu el vostre currículum actualitzat.

Les vostres dades seran tractades per l'aplicació de les mesures precontractuals a petició vostra, d'acord al que disposa l'article 6.1.b del Reglament General de Protecció de Dades.

Les vostres dades no seran cedides a tercers.

Teniu dret a sol·licitar l'accés a les vostres dades personals, a sol·licitar-ne la rectificació o supressió, a sol·licitar que es limiti el tractament, a oposar-vos al tractament de les vostres dades i a sol·licitar-ne la portabilitat. Per fer-ho heu de presentar una sol·licitud per escrit a rrhh@salutemporda.cat. Haureu d'adjuntar una fotocòpia del vostre Document Nacional d'Identitat o document equivalent que acrediti la vostra identitat.

En cas que considereu que els vostres drets han estat vulnerats, podreu presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu trobar informació de com contactar-hi al web http://apdcat.gencat.cat/ca/inici.

Amb l'enviament de la informació sol·licitada garantiu que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, en un altre cas. Si les dades aportades pertanyen a un tercer, haureu d'haver informat aquest tercer i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a l'entitat per a les finalitats assenyalades.