US DE COOKIES
Utilitzem cookies necessàries de sistema per al correcte funcionament de la web i cookies opcionals de Google Analytics per obtenir estadístiques de visita (sense obtenir dades personals). + Info
Acceptar cookies
Preguntes freqüents sobre risc de contagi pel coronavirus, detecció de contactes estrets i proves de detecció, a partir de la informació facilitada pel Canal Salut del Departament de Salut

[Actualitzat a 29/07/2020]

 

DETECCIÓ DE CASOS I SEGUIMENT DE CONTACTES

 

 • Què és un Gestor COVID?

És una iniciativa del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que és qui n'assumeix el cost. Treballa estretament amb l'equip mèdic i d'infermeria de l'ABS l'Escala i les seves funcions són informar el pacient (per telèfon o presencialment) sobre el procediment que ha de seguir i iniciar el procés d'identificació de contactes en el cas que aquest pacient sigui sospitós o estigui infectat de la COVID-19.

 

 • Què fa un Gestor COVID?

1. Rastrejar els contactes (convivents, activitat laboral i contactes estrets en aquest àmbit i activitats socials realitzades i contactes estrets en aquest àmbit)

2. Informar el pacient de tot el procés assistencial COVID (resolució de dubtes i incidències individuals tant si el pacient és positiu com negatiu)

3. Identificar situacions de risc que poden anar associades a un pacient sospitós o positiu de la COVID-19

4. Formar part de la xarxa de coordinació territorial de Gestors COVID

5. Coordinar-se amb els professionals de l'equip d'atenció primària

6. Promoure l'ús de l'eina digital de La Meva Salut entre les persones ateses

 

 • Què és un contacte estret?

És aquella persona que ha estat en contacte amb el pacient positiu o sospitós de coronavirus en un espai de menys de 2 metres de distància, durant més de 15 minuts i al llarg de les 48 h prèvies a l'inici dels símptomes.

El seguiment de contactes estrets només es fa si es confirma la sospita diagnòstica amb un resultat de PCR positiu.

 

 • Què s'ha de fer en cas de tenir símptomes de COVID-19?

Si en algun moment una persona presenta febre, tos, sensació de falta d'aire, malestar general, diarrees i vòmits, ha de contactar amb el sistema sanitari per fer un ràpid diagnòstic.

1. S'ha de posar en contacte amb els professionals del seu centre d'atenció primària o trucar al 061 Salut Respon (fora d'horari).

2. El metge o metgessa avalua els símptomes i, si és necessari, li fa la prova PCR. Ha de fer aïllament domiciliari fins que es tinguin els resultats.

3. Cal identificar ràpidament les persones amb qui ha estat en contacte per evitar la transmissió en el període asimptomàtic, fer-ne el seguiment i diagnosticar-los de forma precoç.

4. Els contactes estrets són les persones amb qui s'ha compartit espai a menys de 2 metres de distància, durant més de 15 minuts, al llarg de les 48 hores prèvies a l'inici dels símptomes.

5. En el moment de l'extracció de la mostra per a la PCR, ja és necessari que el cas possible de COVID-19 informi el metge o metgessa de totes les persones que poden ser un contacte estret.

6. També rep un correu electrònic i un missatge SMS amb un formulari on ha de reportar les dades de tots els seus contactes estrets: nom, cognom, telèfon mòbil, data del contacte i tipus d'entorn (familiar, social, laboral o escolar). Es pot consultar la informació reportada al formulari de contactes estrets a La Meva Salut, l'espai digital de salut personal. Les persones que encara no tinguin accés a La Meva Salut el poden demanar de forma excepcional trucant al 900 053 723 o emplenant el formulari en línia.

7. Els professionals sanitaris l'han d'informar dels resultats de les proves, i també els pot consultar través de La Meva Salut.

 

 • I si es confirma que una persona és un cas de COVID-19?

1. La persona amb diagnòstic positiu per COVID-19 rep una missatge SMS o una trucada informativa sobre el que ha de fer. Si és un SMS, s'ha d'identificar amb el seu CIP.

2. Cal que revisi i completi la informació que ha reportat sobre les persones amb qui ha tingut contacte estret al formulari que trobarà al missatge.

3. Se li comunica que ha de fer aïllament domiciliari fins que els professionals sanitaris ho indiquin:

 • Cal que la persona romangui al seu domicili.
 • Si conviu amb altres persones, cal que la persona diagnosticada estigui separada de la resta de convivents en una habitació de la casa i en restringeixi al màxim les sortides. Ha de fer servir un lavabo propi i, si no és possible, convé desinfectar-lo amb lleixiu després de cada ús.
 • No pot rebre visites i ha d'evitar el contacte proper sense protecció amb qualsevol persona convivent i amb animals domèstics. Ha d'usar mascareta sempre que estigui en contacte amb els convivents.
 • Si conviu amb altres persones, convé que només una se'n faci càrrec. Quan hagin de tenir contacte, les dues persones s'han de posar mascareta.
 • S'ha de rentar sovint les mans (amb aigua i sabó o solucions hidroalcohòliques), especialment després de tossir, esternudar i tocar o manipular mocadors o altres superfícies potencialment contaminades.
 • Si la persona viu sola, cal que algú de confiança o serveis a domicili li portin la compra i les coses necessàries (menjar, medicació, etc.) i que les hi deixi al replà.

4. Ha de fer seguiment i vigilància dels símptomes dos cops al dia a través de l'app STOP COVID19 CAT, que està connectada amb l'atenció primària.

5. En el cas que sigui necessari tramitar la baixa laboral, l'ha de gestionar a través del seu professional d'atenció primària.

 

 • Què passa amb els contactes estrets?

El seguiment de contactes estrets només s'activa quan un cas sospitós està confirmat.

1. Reben una trucada o un missatge (SMS, email) que els informa que són un contacte estret d'una persona diagnosticada, sense dir-los qui és, i els indica les mesures que han de prendre.

2. Per tal d'evitar la possible transmissió, el contacte estret ha de fer quarantena durant els 14 dies següents al contacte amb un cas diagnosticat:

 • S'ha de quedar a casa, preferentment en una habitació individual, ha de restringir al màxim les sortides de l'habitació i, si ha de sortir-ne, ha de dur mascareta quirúrgica. Cal que restringeixi tant com pugui els contactes amb la resta de convivents.
 • S'ha de rentar les mans sovint (amb aigua i sabó o solucions hidroalcohòliques), especialment després de tossir, esternudar i tocar o manipular mocadors o altres superfícies potencialment contaminades.
 • Ha de procurar estar localitzable durant tota la quarantena.
 • Ha d'evitar prendre medicaments per a la febre sense supervisió mèdica perquè poden retardar-ne la detecció.

3. Cal que faci seguiment del seus símptomes (encara que no en tingui) dos cops al dia, a través de l'aplicació STOP COVID-19 CAT.

4. Si presenta símptomes, ha de contactar de seguida amb el seu metge o metgessa o trucar al 061 Salut Respon per comunicar que és un contacte estret d'un cas de COVID-19.

5. La persona ha d'estar localitzable al llarg de tot el període de seguiment.

6. Si treballa, cal que faci teletreball i, en cas que no sigui possible, se li tramitarà una baixa laboral, que trobarà a l'espai digital de La Meva Salut.

7. Si transcorreguts 14 dies des de l'última vegada que va tenir contacte amb el cas diagnosticat, no ha tingut cap símptoma, pot retornar a la seva rutina habitual.

 

 

RISC DE CONTAGI

 

 • Estic convivint amb una persona que pot estar infectada pel coronavirus i he d'anar a treballar. Què he de fer? He d'agafar la baixa i confinar-me a casa?

Si sou contacte estret d'una persona diagnosticada de coronavirus (per test positiu o criteris clínics) heu de fer aïllament domiciliari durant 14 dies i controlar si apareix febre o simptomatologia respiratòria. 

 

 • Treballo a un hospital i, a casa, tinc una filla petita i la meva dona està embarassada. Quines mesures hauria de prendre?

A la feina seguiu totes les indicacions i protocols per protegir-vos. Aquestes informacions es van actualitzat constantment. D'altra banda, seguiu també els consells que es donen a la ciutadania: renteu-vos sovint les mans (feu-ho procurant netejar-vos bé, sobretot després de tossir o d'esternudar); tapeu-vos la boca i el nas amb un mocador d'un sol ús o, si no en teniu, feu-ho amb la cara interna del colze, i no compartiu ni menjar ni estris sense netejar-los degudament.

Si teniu algun símptoma com malestar general, febre, tos o dificultat per respirar, poseu-ho de seguida en coneixement dels altres professionals de la salut i manteniu les mesures d'auto aïllament a domicili, disminuint el contacte amb la resta de la família.

 

 • Convisc amb una persona que podria estar afectada pel coronavirus i m'agradaria fer-me la prova per determinar si també tinc la malaltia. 

La persona amb simptomatologia ha de fer aïllament domiciliari. Davant del dubte, podeu aplicar el principi de prudència i seguir les recomanacions d'autoaïllament. La prova de detecció del coronavirus es fa sota prescripció mèdica en determinats casos.

Les persones grans són un grup molt vulnerable i s'aconsella no mantenir-hi contacte si hi ha situació de risc. En cas de convivència, extremeu les mesures d'higiene.

 

 • Temps enrere vaig tenir una malaltia pulmonar greu (pneumotòrax, tuberculosi). Tot i que ja no és una patologia activa i no prenc cap medicació, aquesta condició incrementa el risc de contagi o em comporta més vulnerabilitat davant l'exposició al virus?

A dia d'avui no hi ha cap evidència científica que indiqui que aquesta circumstància augmenti el risc de contagi o ens faci més vulnerables.

 

 • Què és el grup de convivència habitual?

Fa referència al grup de convivents estrictes i les persones amb necessitats de cura del nucli familiar o nucli més estret de relacions i que no viuen al mateix domicili. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport imprescindibles.

 

 

PROVES DE DETECCIÓ

 

 • Quines proves existeixen?

Bàsicament, a Catalunya, predominen dos tipus de proves per detectar la COVID-19:

 1. PCR. Es tracta d'una prova que detecta el material genètic del virus. En les persones amb símptomes compatibles amb la COVID-19, la PCR positiva permet identificar-les i aïllar-les. Es realitza amb una mostra del nas i la gola, que el professional sanitari extreu amb l'ajuda d'un bastonet. Els resultats poden trigar hores.
 2. Test ràpid serològic. Es tracta d'una prova que permet la detecció d'anticossos contra el virus SARS-CoV-2 a la sang. És a dir, confirma la resposta del sistema immunitari contra el virus. Es fa servir per avaluar l'estat immunitari de la població o de determinats col·lectius, i com a complement de la PCR en alguns casos. Es realitza amb una mostra de sang, que el professional sanitari extreu. Els resultats s'obtenen en 20 minuts.

També existeixen altres proves, com ara el test antigènic, que detecta les proteïnes del virus, però actualment no s'estan utilitzant de manera general en l'estratègia de detecció del Sistema de Salut de Catalunya.

 

 • Em faran una prova si tinc símptomes?

El professional sanitari és qui indica si cal fer-vos o no una prova i quina és la més adient, d'acord amb les vostres circumstàncies i de la fase de la pandèmia. En el cas que no es tinguin símptomes compatibles no és necessari fer-ne cap.

 

 • Em faran la prova si he tingut contacte amb algun possible cas?

En principi, si heu tingut contacte amb un possible cas, heu de fer autoaïllament i contactar amb el vostre metge o metgessa de capçalera per telèfon o a través de La Meva Salut perquè us pugui indicar les mesures de prevenció recomanades. Utilitzeu a més l'aplicació STOP COVID19 CAT per reportar les vostres dades al sistema sanitari.

 

 • A quines persones se'ls fa la prova?

Sempre és un professional sanitari qui indica a qui se li fan les proves, ja que són eines de suport que complementen el diagnòstic.
El Departament de Salut és qui determina els protocols i les pautes per a la realització de les proves. Les pautes de realització per a proves i tests s'adapten segons la fase de la pandèmia.

 

 • Què passa si la prova surt positiva?

Si la prova que dona positiu és la PCR, significa que heu esteu en contacte recent amb el virus. En aquest cas, el professional sanitari us ha d'indicar què heu de fer.
En cas que es tracti del test ràpid serològic, el resultat positiu vol dir que heu tingut contacte en algun moment amb el virus de la COVID-19 i que el vostre organisme ha generat anticossos per defensar-se davant la malaltia. Tot i així, s'han de seguir les mesures de prevenció perquè encara que hàgiu passat el virus podeu seguir sent un vector de transmissió.
En cas que el resultat del test sigui negatiu, el professional sanitari ha de valorar si cal confirmar-lo amb la realització de la PCR en funció del criteri clínic del pacient. Sempre és el professional sanitari qui ha d'interpretar els resultats de les proves.

 

 • Quant dura la immunitat?

Actualment, la durada de la immunitat contra la COVID-19 es troba en fase d'investigació.

Projectes
Indika
DAREmpordà
Llavor de futur
PROJECTES EUROPEUS
Compra pública d\'innovació
FEDER
Contacteu-nos

HOSPITAL DE FIGUERES

Ronda Rector Arolas, s/n
17600 Figueres (Girona)

Tel. 972 501 400

 Per correu electrònic

 Com arribar

 Temps d'espera a Urgències

 

 

 @HospiFigueres 

 @hospitalfigueres

 @HospitalFigueres

 @CSSBernatJaume

 @ABSEscala

 Fundació Salut Empordà  - FSE

 

Entitat proveïdora de:

Departament de Salut
CatSAlut
Departament de Treball, Afers socials i Famílies

Certificacions:

Medical Tourism Certification MTQUA